logotip imes maresme

Cicle formatiu de grau superior
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX)

Informàtica i Comunicacions

Tècnic superior

FP

2.000 hores
(2 cursos acadèmics)

1r curs matins
2n curs matins

A qui va dirigit

La Formació Professional de grau superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa està destinat a estudiants que vulguin desenvolupar tasques professionals de manteniment, configuració i administració de sistemes i equips informàtics, ja sigui com a treballadors/es autònoms/es o bé dins del marc d’una empresa.

sistemes microinformatics i xarxes

Metodologia i Objectius

La nostra metodologia activa (aprenentatge basat en projectes) amb professorat conformat per professionals en actiu, permet donar una visió 360 graus a l’alumnat i preparar-lo per al món laboral des del primer día.

L’avaluació de l’estudiant es basa en competències, no en mòduls, la qual cosa significa que després de cada projecte, l’estudiant rebrà un informe de les seves habilitats i competències adquirides.

El principal objectiu del cicle formatiu de grau superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa és proporcionar els coneixements i les habilitats imprescindibles per dur a terme les tasques relacionades amb la configuració, l’administració i el manteniment de sistemes informàtics; a més dels següents objectius de formació per tal de garantir:

 • La funcionalitat i integritat dels recursos i els serveis del sistema.
 • La qualitat exigida d’acord amb la normativa vigent.

Sortides professionals

 • Cloud architect
 • Administrador de bases de dades
 • Responsable del departament d’informàtica d’una empresa
 • Administrador de sistemes, xarxes i comunicacions
 • Tècnic de xarxes
 • Tècnic de teleassistència
 • Tècnic autònom de sistemes informàtics
sortides professionals sistemes microinformàtics i xarxes
seguir estudiant despres de cursar grau mitja

Sortides acadèmiques

Si decideixes continuar estudiant després de cursar aquest grau superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, podràs accedir a:

 • Altres cursos d’especialització.
 • Un grau universitari de la branca d’informàtica.
 • Un Cicle Formatiu de Grau Superior relacionat, pel qual es convalidaran mòduls superats:
  • CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multimèdia (DAM).
  • CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW).

Vies d’accés
a aquesta formació:

Poden accedir directament tots els que tinguin:

 • Tenir un títol d’FP (Grau Mitjà o Superior) o Tècnic Auxiliar.
 • Tenir aprovat el segon curs de Batxillerat o equivalent (com a BUP).
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat la prova d’accés al cicle formatiu de grau superior

Coneix altres formacions professionals d'informática i comunicacions