logotip imes maresme

Cicle formatiu de grau superior
Integració social (TIS)

Serveis Socioculturals

Tècnic superior

FP

2.000 hores
(2 cursos acadèmics)

1r curs matins
2n curs tardes

A qui va dirigit

L’FP superior en Integració Social està adreçada a estudiants que compleixin els requisits d’accés i vulguin exercir tasques professionals d’integració social i ajuda persones en situació de dependència o risc d’exclusió social, en qualitat de treballadors/es autònoms/es o en el context d’una empresa o organització pública o privada.

Metodologia i Objectius

La nostra metodologia activa (aprenentatge basat en projectes) amb professorat conformat per professionals en actiu permet donar una visió 360 graus a l’alumnat i preparar-lo per al món laboral des del primer dia.

L’avaluació de l’estudiant és per competències i no per mòduls, això vol dir que després de cada projecte l’estudiant rebrà un informe competencial.

El principal objectiu del cicle formatiu de grau superior en Integració Social és proporcionar a l’alumnat els coneixements i les habilitats imprescindibles per:

 • Programar i analitzar les intervencions d’integració social.
 • Implementar i avaluar les actuacions, aplicant estratègies i tècniques específiques.
 • Promoure la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte per les persones destinatàries.
 • Garantir la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al/a la professional.

Sortides professionals

 • Mediador/a comunitari.
 • Mediador/a intercultural.
 • Mediador/a veïnal i comunitari.
 • Mediador/a ocupacional i/o laboral.
 • Agent intercultural.
 • Serveis d’ajuda i atenció domiciliària.
 • Serveis d’atenció permanent per atendre emrgències socials.
 • Serveis socials d’atenció social bàsica i primària.

Sortides acadèmiques

Si decideixes seguir estudiant després de cursar aquest grau superior en Integració Social, podràs accedir a:

 • Altres  cursos d’especialització.
 • Un grau universitari relacionat amb ciències socials (educació social, treball social, psicologia…)
 • Un altre Cicle Formatiu de Grau Superior relacionat.

Vies d'accés
a aquesta formació

Poden accedir directament tots els que tinguin:

 • Tenir un títol d’FP (Grau Mitjà o Superior) o Tècnic Auxiliar.
 • Tenir aprovat el segon curs de Batxillerat o equivalent (com a BUP).
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat la prova d’accés al cicle formatiu de grau superior.

Coneix altres formacions professionals de serveis socioculturals ia la comunitat