logotip imes maresme

Batxillerat Artístic en
AUDIOVISUALS

Batxillerat

2 cursos acadèmics

1r curs matins
2n curs matins

A qui va dirigit

El nostre Batxillerat Audiovisual a iMES és el lloc on les visions prenen vida i els sons es converteixen en poesia visual. Està dissenyat per a aquells rebels creatius que somien en gran i volen deixar empremta en el món de la imatge i el so, ja sigui a través de la pantalla de la televisió, el taquillero cinema o l’impactant món de la publicitat.

Aquest Batxillerat no només et proporciona coneixements, sinó que et dóna ales per aconseguir grans altures. És el trampolí que t’impulsa cap a la següent etapa: l’educació superior. Aquí, no només aprens, sinó que crees i et prepares per conquerir el món audiovisual. Cada fotograma, cada nota, cada història que sorgeix d’aquesta aula és una promesa d’un futur vibrant. Aquí, la teva carrera comença a prendre forma.

Metodologia i Objectius

El batxillerat artístic d’Audiovisuals d’iMES té diversos objectius. Per una banda, el més habitual en qualsevol batxillerat: fer de pont cap a l’educació superior, tot dotant l’alumnat dels coneixements necessaris per superar els exàmens d’aquesta etapa educativa i de les posteriors proves d’accés a la universitat.

Però anem més enllà, volem que els/les nostres alumnes adquireixin uns coneixements sòlids i avançats de les diverses àrees que componen la Comunicació Audiovisual.

Pla d’estudis i assignatures

Clica sobre el mòdul per saber-ne més!

1r CURS

Llengua Catalana i literatura

Llengua Castellana i literatura

Llengua Estrangera: Anglès

Filosofia

Educació Física

Treball de recerca

Tutoria

Història del mon contemporani

Cultura audiovisual I

Projectes artístics

Creació fotogràfica i Cinematogràfica

Comunicació i Publicitat

Producció audiovisual

2n CURS

Llengua Catalana i literatura

Llengua Castellana i literatura

Llengua Estrangera: Anglès

Història de la Filosofia

Història

Treball de recerca

Tutoria

Cultura audiovisual II

Fonaments Artístics

Disseny

Projecte personal ODS (Població i Prosperitat / Entorn sostenible / Pau, Justícia i Corresponsabilitat) aplicat a Audiovisuals

Sortides professionals

 • Periodista
 • Creador/a de continguts
 • Productor/a
 • Realitzador/a

Sortides acadèmiques

Si decideixes seguir estudiant després cursar aquest Batxillerat d’Audiovisuals, podràs accedir a:

 • Graus universitaris relacionats:
  • Comunicació audiovisual
  • Periodisme
  • Publicitat
  • Cinema i Televisió
 • Graus universitaris de caràcter:
  • Humanístic
  • Culturals
  • Socials
 • Cicles formatius de grau superior, de la família de la Imatge i el So:
  • Producció d’audiovisuals i espectacles
  • Realització de projectes audiovisuals
  • Espectacles o Sons per al directe

  Altres Batxillerats

 • Batxillerat en Art i Disseny
 • Batxillerat en Arts Escèniques
 • Batxillerat en Producció Musical

Requisits
per aquesta formació

Poden accedir directament tots els que tinguin:

 • Alumnes amb títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).
 • Alumnes amb títol de Tècnic/a Auxiliar (FP 1r grau).
 • Prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà per a persones de 17 o més anys.