logotip imes maresme

Formació Professional

“M’ho van explicar i ho vaig oblidar. M’ho van mostrar i ho vaig entendre. Ho vaig fer i ho vaig aprendre.”

Confuci, filòsof xinès (no, Confuci no va inventar la confusió…)

iMÉS MARESME rectangle
iMÉS MARESME triangle
iMÉS MARESME rectangle

Fins fa poc, els joves que volien cursar estudis de formació professional al Baix Maresme havien de desplaçar-se a Mataró, Barcelona o Badalona.

Des del 2023 però, els nois i noies del Baix Maresme tenen un institut més proper on cursar estudis de Grau Mig o Superior.

A iMES, creiem que la formació professional proporciona les eines necessàries per adquirir els coneixements propis de cada sector i una ràpida incorporació al mercat laboral.

Gràcies al FP Dual els estudiants es formen de manera pràctica directament dins l’empresa i molt sovint acaben sent contractats per la mateixa companyia un cop acaben el seu període de formació.

En aquest sentit oferim un ventall ampli de formacions especialitzades: sistemes microinformàtics i xarxes, dietètica, comerç internacional, administració de sistemes informàtics i xarxes, màrqueting i publicitat, administració i finances, atenció a persones en situació de dependència, cures auxiliars d’infermeria, documentació i administració sanitàries, i desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.

I comptem amb un equip docent que imparteix les assignatures tenint en compte el mercat laboral, doncs tots ells són professionals en actiu dins del seu àmbit.

Que els professors siguin professionals en actiu fa que portin a l’aula les darreres novetats en relació als seus sectors.

Ensenyant sempre amb les tècniques i eines més actualitzades per tal de que l’estudiant estigui preparat per entrar al món laboral o a estudis universitaris.

La metodologia d’aprenentatge posa el focus en l’experimentació personal i en la normalització de l’error com a part del procés d’aprenentatge.

Cada alumne tindrà el seu Pla de tutoria individualitzat que creiem que és clau perquè assoleixi el màxim rendiment. En aquest sentit es realitzaran una sèrie d’entrevistes entre professors/es, alumne i família per tal de realitzar un seguiment adequat i complir amb els objectius fixats.

Formació professional tutoria individualitzat

Els titulats de FP aconsegueixen un 45% més de contractes que els universitaris.

Cada cop més empreses demanen treballadors de qualificació mitjana per cobrir les seves necessitats productives: el 2022 hi va haver un 45% més contractacions de titulats de FP que d’universitaris.

Pel que fa a números absoluts, aquests percentatges corresponen a 2.600.000 empleats amb una FP, davant 1.800.000 empleats amb un títol universitari

Tria el teu camí

Informàtica i comunicacions

I després a què et podràs dedicar?

Sanitat

I després a què et podràs dedicar?

Administració i gestió

I després a què et podràs dedicar?

Comerç i màrqueting

I després a què et podràs dedicar?